ADR

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

ADR
ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir Avrupa anlaşmasıdır.

TMFB

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin alması gereken belgeye “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi “ denmektedir.

TMFB

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin alması gereken belgeye “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi “ denmektedir.

TMGD

Görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kişi tarafından, kapsamda bulunan tesislere verilen hizmete TMGD/ADR hizmeti denmektedir.

ADR NEDİR?

Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerini belirten anlaşmadır.

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir Avrupa anlaşmasıdır.

FAALİYET BELGESİ VE ZORUNLULUĞU NEDİR?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin alması gereken belgeye “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi “ denmektedir.

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler her bir tesis için ayrı ayrı TMFB almak zorundadır.

TMGD HİZMETİ VE ZORUNLULUĞU NEDİR?

Görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kişi tarafından, kapsamda bulunan tesislere verilen hizmete TMGD/ADR hizmeti denmektedir.


Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini ve miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) hizmeti almak zorundadır.

TESİSLERE VERİLEN ADR HİZMETİ NEDİR?

Mevzuatta belirtilen kapsamlara giren; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurması gereken tesislere, ADR anlaşması ve yerel mevzuatlarca belirlenen maddeleri yerine getirmek ve uygulanmasını sağlamak için yapılan danışmanlıktır. Bu konuların içerisinde ;

 • Tesiste bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırma çalışmasının yapılması,
 • Tehlikeli madde prosedürlerinin oluşturulması,
 • Tehlikeli madde sevkiyatlarında ilgili tehlikeli maddelere yönelik muafiyetlerin belirlenmesi ve uygulanması,
 • ADR Farkındalık ve Genel Bilinçlendirme, Göreve Yönelik ve Emniyet/Güvenlik eğitimlerinin verilmesi,
 • Tehlikeli madde yıllık faaliyet raporlarının e-devlet üzerinden ilgili bakanlığa bildiriminin sağlanması,
 • Firma içi veya dışında gerçekleşecek bir kazada kaza raporu düzenlenmesi,
 • Gönderilecek tehlikeli maddeler için taşıma evrağı’nın düzenlenmesi,
 • High Consequence Dangerous Goods (HCDG) (Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar) tesiste mevcut ise ilgili ürün veya ürünler için “Güvenlik Planı” hazırlanması,
 • Gönderilecek olan tehlikeli maddeler için uygun ambalajların belirlenmesi,
 • Tehlikeli madde ambalajlarına yapıştırılacak olan etiketlerin belirlenmesi,
 • Sevkiyatı sağlayacak araç (ADR’li araç ve levhalar) ve sürücünün (SRC5) belirlenmesi,
 • Tehlikeli madde sevkiyatı için araçta bulunması gereken asgari teçhizatların belirlenmesi,
 • ADR kapsamında Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeleri ayrıca yerel mevzuata göre uygunluğun takip edilmesi olarak tanımlayabiliriz.
UETDS-4G
Taşıma Evrakı ve kontrol formalarınızı çıkarabileceğiniz, U-ETDS bildirimlerinizi kolayca gerçekleştirebileceğiniz uygulamamız web ve mobil olarak yayınlandı.