IATA-DGR

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Ambalajlama

Tehlikeli maddelerin havayolu ile gönderimlerinde ambalajlama önemli bir husustur. Tüm ürünleriniz UN onaylı ambalajlar ile paketlenmektedir.

Etiketleme

Gönderilerinizin paketleme işlemleri ve etiketlemeleri talep ettiğiniz takdirde uzman personelimiz tarafından tesislerinizde yapılabilmektedir.

Etiketleme

Gönderilerinizin paketleme işlemleri ve etiketlemeleri talep ettiğiniz takdirde uzman personelimiz tarafından tesislerinizde yapılabilmektedir.

DGR Form

Havayolu gönderimlerinizde ürünlere ait MSDS'ler incelenerek DGR Form hazırlanması tarafımızdan yapılmaktadır.

IATA-DGR

IATA-DGR uzmanlığımız ile tehlikeli madde taşımalarınız için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

IATA-DGR TANIMI

Tehlikeli madde kuralları İngilizce adıyla Dangerous Goods Regulations ya da DGR, uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin miktar, paketlenme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır.
IATA'ya üye havayolları 1953 yılında, her türlü madde ve malzemenin havayoluyla taşınması taleplerinin artması ve artış neticesinde taşınan her şeyin kontrol altına alınmadığı takdirde yolcunun, uçuş ekibinin, uçağın ve taşınan diğer malzemelerin emniyetini ciddi olarak etkileyebileceğini belirledi. Bunun sonucunda eldeki verilerle her türlü malzeme, miktar, paketlenme ve taşınma şartları anlamında değerlendirilerek 1956 yılında ilk "IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları)" kitabı yayınlandı.
10 Kısım, Ekler ve İndeks bölümlerinden meydana gelir.

 • Kısım 1 - Uygulanabilirlik (Applicability)
 • Kısım 2 - Kısıtlamalar (Limitations)
 • Kısım 3 - Sınıflandırma (Classification)
 • Kısım 4 - Tanımlama (Identification)
 • Kısım 5 - Paketleme (Packing)
 • Kısım 6 - Paketleme özellikleri ve Performans testleri (Packaging Specifications and Performance Tests)
 • Kısım 7 - İşaretleme ve etiketleme (Marking and Labelling)
 • Kısım 7 - İşaretleme ve etiketleme (Marking and Labelling)
 • Kısım 7 - İşaretleme ve etiketleme (Marking and Labelling)
 • Kısım 10 - Radyoaktif maddeler (Radioactive materials)
 • Ekler (Appendices)
 • İndeks (Index)

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA YETKİ BELGESİ NEDİR?

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmak isteyen operatörler idareden Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi alması zorunludur.

IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) sertifikalarına sahip deneyimli kadromuz ile tehlikeli madde gönderilerinize ait tüm prosedürler hakkında destek vermekteyiz.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ NEDİR?

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik; bir takvim yılı içerisinde net yirmi ton ve üstü miktarlarda işlem yapan veya miktara bağlı olmaksızın; Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerde bulunan; gönderen ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri işletmeleri “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” almak zorundadırlar.

TEHLİKELİ MADDE DEPOLAMA UYGUNLUK BELGESİ NEDİR?

Havayoluyla taşınan tehlikeli maddelerin depolandığı veya elleçlendiği depo ve antrepoların, bu maddelerin depolanmasına veya elleçlenmesine uygun olduğunu gösteren tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi sahibi olmaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.

TEHLİKELİ MADDE SORUMLUSU NEDİR?

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik faaliyetlerde bulunan; gönderen ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri işletmeleri ve geçici depolama ve antrepo işletmelerinin tehlikeli madde sorumlusu istihdam etmeleri zorunludur.

HAVAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE FAALİYETLERİ VE HİZMETLERİ NEDİR?

Paketleme, etiketleme ve işaretleme konuları havayolu ile tehlikeli madde gönderiminde en önemli hususlardandır.
Paketlerin tehlikeli maddeye göre uygun seçilmesi, iç paketlerin olası bir tehlikeyi önleyecek düzeyde olmaları, etiketlemelerin doğruluğu , her bir tehlikeli madde paketi içeriğinin uygun ve doğru sevkiyat adıyla, UN numarası ve Teknik talimatlarla işaretler ile belirtilmelidir.