KDU

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

Başla

Genel

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği" kapsamında; KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ planlanmıştır.

KKDİK`in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesini hedeflemektir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporu'nu hazırlar.

 • İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi
 • Fizikokimyasal zararlılık
 • Çevresel zararlılık değerlendirmesi
 • PBT vPvB değerlendirmesi
 • Maruz kalma değerlendirmesi
 • Risk Karakterizasyonu

4G Eğitim Kurumu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25.12.2021 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca eğitim kuruluşu olarak onaylanmıştır.

Eğitim İçeriği

 • Kimyasalların yönetimi
 • Mevzuat:
  • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
  • Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

 • Madde ve karışımların:
  • Fizikokimyasal özelliklere göre sınıflandırılması
  • Toksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması
  • Ekotoksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması

 • Kimyasallar - İnsan sağlığı risk değerlendirmesi
 • Kimyasallar - Çevresel risk değerlendirmesi
 • Maruz kalma senaryoları
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD)
 • Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR)
 • Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

Kimler Katılabilir

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

 • Kimya, Biyoloji veya Çevre Bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakülteleri'nin veya Mühendislik Fakülteleri'nin lisans bölümlerinden mezun olmak veya
 • Kimya Bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya
 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

*Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını karşılamaları gerekmektedir.

Eğitim Süresi

 • Eğitim süresi 8 gündür.
 • Tüm banka kredi kartları ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz.