Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Projeleri

Sürdürülebilirlik

ISO 14064 – 2018 yılı yeni verileri ile karbon ayak izi doğrulaması ve sertifikalandırılması
ISO 14046 Su Ayak izi doğrulaması ve sertifikalandırılması
Paydaş Denetimleri organizasyonu ve gerçekleştirilmesi

 • Vizyon Değer Anketi
 • Sosyal Sorumluluk Standartları ve SDG Index Eğitimi
 • Veri toplama noktalarının kararlaştırılması, veri belirsizliklerinin değerlendirilip istatistik normalizasyonuna (% 95 normal dağılım ) dahil edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması danışmanlığı
 • Paydaş Belirlenmesi ve Denetim Standartlarının oluşturulması (AA1000 Stakeholder Engagement Standard(SES)2015)
 • ISO 14064 – 2018 yılı yeni verileri ile karbon ayak izi hesaplaması ve raporlaması
 • ISO 14046 Su Ayak izi hesaplaması ve raporlaması
 • KPI (SDG Index) Yorumlama Raporu ve GRI Raporlamasına SDG indekslerinin eklenmesi
 • GRI Kurumu kayıt ve doğrulama süreçlerinin takibi,
 • GRI Raporlaması ( Türkçe & İngilizce & Son Rapor Teknik Okuma )
 • ISO 14040 Yaşam Döngüsü Analizi ve Hesaplaması *1
 • CDP – Karbon Saydamlık Beyanları

Vizyon Belirleme
Tüm seviyelerden temsilci ile vizyon belirleme çalıştayı ve toplantısı organize edilmelidir.
Şirket Değerlerinin Belirlenmesi
Belirlenen vizyona uygun şekilde ve aşağıda listelenen UN (Birleşmiş Milletler ) değerleri ile paralel değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.

 • Su tüketimi ve kaynakları
 • Enerji Tüketimi ve kaynakları
 • İklim Etkisi (Sera Gazı, Karbon Ayak izi)
 • Geri Dönüşüm Proje ve Süreçleri
 • Ekipman Yeterlilik Değerlendirme
 • Tedarik Zinciri Süreçleri
 • Yerel ve Uluslararası Çevre Mevzuatı Gereklilikleri
 • Yerel ve Uluslararası İSG Mevzuatı Gereklilikleri
 • Yerel ve Uluslararası DGR Mevzuatı Gereklilikleri
 • Yerel ve Uluslararası Kimyasal Madde Mevzuatları Gereklilikleri
 • Ekonomik Gereklilikler
 • Yolsuzlukla Mücadele
 • Rekabet Gereklilikleri
 • Katı ve Sıvı Atıklar
 • İşçi – Yönetim İlişkisi Ölçümü
 • Eğitim
 • Eşitlik (Dil, din, ırk, cinsiyet, cinsiyet tercihi)
 • İnsan Hakları
 • Son kullanıcı ve halk sağlığı güvenliği

ISO 14040 Ürün Yaşam Döngüsü

Hesaplama , Raporlama:

Veri toplama noktalarının kararlaştırılması, veri belirsizliklerinin değerlendirilip istatistik normalizasyonuna (% 95 normal dağılım ) dahil edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için danışmanlık verilecektir. Danışmanlık kapsamında noktaların belirlenmesi, sürekli veri akışı için gerekli sistematiğin tasarlanıp raporlanması bulunmaktadır. Veri akışı sağlandıktan sonra ISO 14040 hesaplaması ve raporlaması 4G tarafından sağlanacaktır.

Veri Toplama Noktalar (Tüm Paydaşlardan):

▪ Dijital – Sensör Bazlı
▪ Dijital – Web Portal Bazlı
▪ Kalite Yönetim Sistemi (Fiziksel – Dijital) Evrak-Rapor - Form Kayıt
▪ ERP sistem EDI (SAP)