Karbon Ayak İzi

ISO 14064-2018 Karbon Ayak izi

ISO 14064-2018 Karbon Ayak İzi

Hesaplama , Raporlama:

Veri toplama noktalarının kararlaştırılması, veri belirsizliklerinin değerlendirilip istatistik normalizasyonuna (% 95 normal dağılım ) dahil edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için danışmanlık verilecektir. Danışmanlık kapsamında noktaların belirlenmesi, sürekli veri akışı için gerekli sistematiğin tasarlanıp raporlanması bulunmaktadır.

Veri Toplama Noktaları:

  • Dijital – Sensör Bazlı (Kaynak akış diagramındaki makinaların dijital sayaçları, doğalgaz kullanım sayaçları vb.)
  • Dijital – Web Portal Bazlı (Dock rezervasyon sistemi kayıtları, sipariş talep/onay kayıtları, yerel mevzuat veri bildirim sistemleri (örnek: motat, uetds vb.)
  • Kalite Yönetim Sistemi (Fiziksel – Dijital) Evrak-Rapor - Form Kayıt (Saha kontrol formları, mesai formları, Qdms kayıtları vb.)
  • ERP sistem EDI (SAP)