22-Şub-2022

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin Bölge Müdürlüklerimize yapacakları TMFB başvuruları ile ilgili Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında istenilen Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporunun (Ek-3) hazırlanması, TMFB’lerinin düzenlenmesi ve faaliyet konusunun (Boşaltan) devrine ilişkin aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlemler gerçekleştirilecektir. 

 

1. Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporunun (Ek-3) hazırlanmasında; iştigal ettiği tehlikeli maddelerle ilgili tanklı ya da dökme olarak LPG (Likit Petrol Gazı), CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz), LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) dışında kalan diğer tehlikeli maddeler için “Alıcı” faaliyetinde bulunduğu belirlenen tüm işletmeler için düzenlenecek Ek-3 raporunda yer alacak faaliyet konuları arasına ‘Boşaltan” faaliyet konusu doğrudan eklenecek ve bu işletmelere ilgili Bölge Müdürlüğümüz tarafından, içeriğinde “Boşaltan”  faaliyet konusunun da yer aldığı TMFB düzenlenecektir. 

 

2. Birinci madde kapsamında düzenlenecek TMFB’lerde yer alacak “Boşaltan”  faaliyet konusunun devri ise Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen faaliyet konusu devir sözleşmelerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine ibrazı yoluyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.

 

3. Ayrıca; yeni düzenlenecek Ek-3 raporlarının işletme bilgileri kısmına işletmelerin iştigal türü (Fabrika, Akaryakıt İst. vb.) belirtilecektir. 

 

İlgililere duyurulur.

Kaynak : https://uhdgm.uab.gov.tr/duyurular/tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi-duzenlenmesi-hakkinda-duyuru